ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin, tel./fax. 81 525-21-23, email: poczta@sp29.lublin.eu

Sztandar nas wszystkich jednoczy

2023-06-25 09:09:31, dodano przez: Adam Gajda

sztandar nas wszystkich jednoczy

„Sztandar nas wszystkich jednoczy…” to pierwsze słowa hymnu Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie. Szczególnie mocno wybrzmiały one podczas uroczystości, która odbyła się we wtorek, 20 czerwca.
I nie chodzi tu tylko o piękne ich odśpiewanie przez chór  i społeczność naszej szkoły, ale o wydarzenie, które wówczas miało miejsce. Obchodziliśmy bowiem sześćdziesięciolecie nadania naszej szkole sztandaru, który jest z nami do dzisiaj, przy którym gromadziły się podczas różnych uroczystości kolejne pokolenia uczniów, wychowawców, pedagogów, który z dumą, i niekiedy ze wzruszeniem, przekazywany był młodszym, gdy najstarsi uczniowie opuszczali już mury szkoły.

Nasze motto to „Duma i tradycja” i właśnie szanując ową tradycję wpisujemy się w  historię SP29, uroczyście obchodząc nasze wspólne święto. Byliśmy wszyscy: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i wielu zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło zastępcy Prezydenta miasta Lublin  ds. Oświaty  pana Mariusza Banacha, przedstawicieli Rady Miasta: Wiceprzewodniczącego pana  Leszka Daniewskiego oraz Przewodniczącej Komisji Oświaty pani Jadwigi Mach, Dyrektora Departamentu Oświaty i Wychowania pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki, Lubelskiego Wicekuratora pana Mirosława Wójcika, przedstawicieli Marszałka Województwa Lubelskiego,  Wojewody Lubelskiego czy Posła do Parlamentu Europejskiego pana Krzysztofa Hetmana. Na honorowym miejscu zasiadły również dwie byłe panie dyrektor naszej szkoły: Zofia Kunicka i wicedyrektor pani Janina Pojmaj.
W swoich wystąpieniach zarówno pan dyrektor Jerzy Jarosiński, jak i nasi szanowni goście podkreślali właśnie tę ciągłość naszej historii i tradycji. Historię z nowoczesnością połączył też przygotowany program artystyczny, którego główną postacią był nie kto inny, jak przywołany do nas z odległych czasów nasz patron Adam Mickiewicz, który z ciekawością i rozrzewnieniem  obserwował  aktorskie, taneczne, wokalne i cyrkowe talenty młodzieży z roku 2023, świętującej 60-lecie ufundowania sztandaru: "Pod tym sztandarem dziś kroczysz/Jemu szacunek i cześć!"


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.