ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin, tel./fax. 81 525-21-23, email: poczta@sp29.lublin.eu

Zarządzenia Dyrektora i procedury

Procedura umożliwiająca składanie żądań i skarg dotyczących zapewnienia dostępności cyfrowej

 

Zarządzenie nr 24 w sprawie zawieszenia zajęć w klasach I – VIII  na okres od 20.12.2021 do 9.01.2022

 

Zarządzenie nr 19 w sprawie zawieszenia zajęć w kasach I - VIII na okres od 22.11.2021 do 3.12.2021

 

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

 

Zarządzenie nr 61 Procedura funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2021-2022

Karta zgloszenia do swietlicy

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Załącznik nr 1 (Karta zgłoszenia dziecka na posiłki)

 

Regulamin korzystania z kart zblizeniowych (chipów) oraz czytnika elektronicznego w stołówce w Szkole Podstawowej nr 29

 

Zarządzenie nr 52 z dnia 10 maja 2021 w sprawie etapowego powrotu do zajęć stacjonarnych w Szkole Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie od 17 maja 2021

 

Zarządzenie nr 50 z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie organizacji pracy Szkoły w formule hybrydowej w tym organizacji zajęć stacjonarnych i opieki nad uczniami klas I-III w Szkole Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie od 4 maja 2021

 

Zarządzenie nr 49 z dnia 22 kwietnia 2021 w sprawie organizacji pracy Szkoły w formule hybrydowej w tym organizacji zajęć stacjonarnych i opieki nad uczniami klas I-III w Szkole Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie od 26 kwietnia 2021

 

Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych zdalnie w SP29

 

ZARZĄDZENIE 25. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W FORMULE HYBRYDOWEJ, W TYM ORGANIZACJA ZAJĘĆ STACJONARNYCH I OPIEKI NAD UCZNIAMI KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLINIE OD 18 STYCZNIA 2021 R.

 

RAMOWE PLANY NAUCZANIA I PROCEDURY BHP DOTYCZĄCE ZDALNEGO NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLINIE W CZASIE PANDEMII COVID-19

 

REGULAMIN WYCIECZEK/WYJŚĆ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI ORAZ INDYWIDUALNYCH SZAFEK METALOWYCH

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH POZALEKCYJNYCH

PROCEDURY I ZASADY BHP OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29

Zgoda rodzica

INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI RĄK

INSTRUKCJA MYCIA RĄK

INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI SPRZĘTÓW I POWIERZCHNI

NSTRUKCJA ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA MASECZKI OCHRONNEJ

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA RĘKAWIC OCHRONNYCH

 

Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych oraz karta odbioru ucznia.


Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.


Kodeks postępowania wobec aktów agresji i przemocy
.

 

Procedury można pobrać w postaci pliku pdf. Przeglądanie dokumentów pdf umożliwia np. program Adobe Reader.