ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin, tel./fax. 81 525-21-23, email: poczta@sp29.lublin.eu

Psycholog

psycholog szkolnyElżbieta Michnikiewicz
mgr psychologii, logopeda dyplomowany;

studia magisterskie z psychologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL ukończyła w roku 2000, studia podyplomowe logopedii korekcyjnej na Wydziale Humanistycznym UMCS ukończyła w 2002 r., w 2009 r. ukończyła także dwuletnie Archidiecezjalne Studium Życia Rodzinnego - pracuje jako doradca rodzinny; w 2000 r. rozpoczęła pracę na stanowisku psychologa w Pierwszej Społecznej Szkole Podstawowej w Lublinie i równoczesne w Szkole Podstawowej nr 4, gdzie prowadziła zajęcia socjoterapii, od stycznia 2001r. do sierpnia 2014r. pracowała w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie na stanowisku pedagoga szkolnego; we wrześniu 2014r. objęła stanowisko psychologa szkolnego w SP 29.

Prywatnie: żona Piotra, mama Stanisława, Barbary, Heleny.

 

godziny pracy psychologa