ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin, tel./fax. 81 525-21-23, email: poczta@sp29.lublin.eu

Inspektor ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych Panem Witoldem Przeszlakowskim można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: sp29@iod.lublin.eu