ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin, tel./fax. 81 525-21-23, email: poczta@sp29.lublin.eu

Profilaktyka i promocja zdrowia

Ubezpieczenia szkolne

 

Ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne, zgodne z wolą wyrażoną przez rodziców i opiekunów. Z zakresem ubezpieczenia, tabelą uszczerbków i procedurami zapoznają się Państwo indywidualnie z własnej woli na stronie internetowej SP29 w zakładce „Profilaktyka  i promocja zdrowia”. Wyrażając chęć przystąpienia do takiego ubezpieczenia, pobierają Państwo ze strony internetowej SP 29 stosowne oświadczenie, podpisują je osobiście i wraz ze składką przekazują najpóźniej do dnia 30 września 2022r., do sekretariatu szkoły.

Uczeń jest objęty ochroną od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023r.!


Umową opiekuje się Pan Grzegorz Zieliński broker ubezpieczeniowy, tel. 608 574 432 mail - grzegorz.zielinski@ovb.com.pl, który chętnie odpowie na pytania zarówno w tej jak i we wszelkich innych sprawach ubezpieczeniowych, a także doradzi kiedy i w jaki sposób najlepiej zgłosić szkodę czy wypadek dziecka.

 

Oświadczenie indywidualne

Oferta Compensa dla SP29

Opis oferty Compensa

 

 


 

 

Program dla szkół


Szkoła podstawowa, do której uczęszcza Państwa dziecko uczestniczy w obecnym roku szkolnym w unijnym Programie dla szkół, który jest realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzięki któremu w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, regularnie spożywając w szkole dostarczane owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz realizując w ramach Programu działania edukacyjne.

Zgoda na udział w programie

 

Drodzy Rodzice dzieci uczęszczających do klas I-V !!!
Jeżeli Państwa dziecko bierze udział w "Programie dla szkół" prosimy o kontaktowanie się z sekretariatem Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, celem ustalenia terminu oraz miejsca odbioru produktów w ramach programu oraz podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na obiór i udostępnienie produktów dziecku uczącemu się w systemie zdalnym.

 


 

 

Lubelskie Badania Przesiewowe

Program Lubelskie Badania Przesiewowe