ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin, tel./fax. 81 525-21-23, email: poczta@sp29.lublin.eu

Prezydium Rady Rodziców

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Przewodniczący: p. Dorota Dejek-Kowalikp. Grzegorz Janicki

Wiceprzewodniczący: p. Grzegorz Janicki

Sekretarz: p. Aleksandra Dunajska-Minkiewicz

Skarbnik: p. Katarzyna Mitaszka-Knap