ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin, tel./fax. 81 525-21-23, email: poczta@sp29.lublin.eu

Stołówka szkolna

stołówka szkolna

 

 

 

 

JADŁOSPIS STOŁÓWKI SZKOLNEJ

5 czerwca - 9 czerwca 2023 r.

 


 

OPŁATY ZA OBIADY - Czerwiec 2023

         
     14 dni x 4 zł = 56 zł


Wpłat należy dokonać bezwzględnie do 10 CZERWCA na indywidualny numer konta każdego dziecka.

 

Za korzystanie z obiadów wpłat dokonujemy wyłącznie na konto indywidualne ucznia Szkoły Podstawowej nr 29 w Lublinie.

 

W PRZYPADKU ZGŁOSZONYCH NIEOBECNOŚCI W MIESIĄCU MAJU, KWOTA ULEGA POMNIEJSZENIU CO NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ Z INTENDENTEM,
BĄDŹ SPRAWDZIĆ KWOTĘ NA DZIENNIKU W ZAKŁADCE OPŁATY, KTÓRA BĘDZIE WIDOCZNA PO TYM JAK SYSTEM ZWERYFIKUJE W KSIĘGOWOŚCI

 

Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
Prosimy o dotrzymywanie terminów wpłat.
Kontakt do intendenta: 81 525-21-23 w.18

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Regulamin korzystania z kart zblizeniowych (chipów) oraz czytnika elektronicznego w stołówce w Szkole Podstawowej nr 29

Załącznik nr 1 (Karta zgłoszenia - uczeń)

Załącznik nr 2 (Karta rezygnacji - uczeń)

Załącznik nr 3 (Karta zgłoszenia - pracownik szkoły)

Załącznik nr 4 (Karta rezygnacji - pracownik szkoły)